នរណាខ្លះនៅពៃ្រវែង?

ហេង លាងហោ
[ព្រះ​នាម​ដើម] ហេង លាងហោ
[ព្រះ​នាម​ពេញ] សម្ដេច​ព្រះ​​ឧត្ដម​មុនី ហេង លាងហោ វិសារទប្បញ្ញោ
[សាមណស័ក្តិ] សម្ដេច​ឧត្ដម​មុនី
[ឋានៈ] អនុ​ប្រធាន​ថេរ​សភា, ចៅ​អធិការ​ (វត្ត​ព្រះ​ពុទ្ធ​មាន​បុណ្យ)
[សង្កាត់] គណៈ​មហានិកាយ
[ប្រសូត] ព.ស.​២៤៦៦/គ.ស.​១៩២២
[ទី​ប្រសូត] ស្រុក​កញ្ចៀច, ខេត្ត​ព្រៃវែង
[អនិច្ចធម] ព.ស.​២៥៥៤/គ.ស.​២០១០ (៨៨​វស្សា)
បន្ទាត់

[ព្រះ​នាម​ដើម]
គង់ ឆន
[ព្រះ​នាម​ពេញ] ព្រះគ្រូចៅអធិការ ញាណវិរិយោ
[សាមណស័ក្តិ]
[សង្កាត់] គណៈ​មហា​និកាយ
[ប្រសូត] ព.ស.​​២៤៨៦/គ.ស.​១៩៤២
[អនិច្ចធម្ម] ព.ស.​ ២៥៥៤/គ.ស.​២០១០ (៦៨​ឆ្នាំ)
[ឋានៈ]ចៅ​អធិការ (វត្ត​ស្មោង)
[ពី] ​ព.ស.​២៥២៥ - ព.ស.​ ២៥៥៤ (២៩​ឆ្នាំ)
(ព្រះ​ជីវប្រវត្តិ )
បន្ទាត់
 ព្រះ​ធម្មមុនី ទួន សុផល ព្រះ​រាជាគណៈ​ថ្នាក់​ចត្វា

[ព្រះ​នាម​ដើម]
ទួន សុផល
[ព្រះ​នាម​ពេញ] ព្រះ​ធម្មមុនី ទួន សុផល ព្រះ​រាជាគណៈ​ថ្នាក់​ចត្វា
[សាមណស័ក្តិ] ព្រះ​ធម្ម​មុនី
[សង្កាត់] គណៈ​​ធម្មយុត្តិកនិកាយ
[ប្រសូត] ព.ស.​​
[ឋានៈ] ​ព្រះ​មេគណ​គណៈ​ធម្មយុត្តិកនិកាយ ខេត្ត​ព្រៃវែង
[ពី] ​ព.ស.​២៥៥៤ – បច្ចុប្បន្ន
[បន្ត​ពី]

[បន្ត​ដោយ] កំពុង​តម្រង់​តំណែង
(ព្រះ​ជីវប្រវត្តិ )
បន្ទាត់ 

ព្រះ​បទុមត្ថេរ សោម

[ព្រះ​នាម​ដើម] សោម
[ព្រះ​នាម​ពេញ] ព្រះ​បទុមត្ថេរ សោម
[សាមណស័ក្តិ] ព្រះ​បទុមត្ថេរ
[សង្កាត់]
[ប្រសូត] ព.ស.​២៣៩៦/គ.ស.​១៨៥៣
[អនិច្ចធម្ម] ព.ស.​២៤៧៥/គ.ស.​១៩៣២ (៨០​ឆ្នាំ)
[ឋានៈ] កវី, ចៅ​អធិការ (វត្ត​កំព្រៅ)
[បន្ត​ពី]

[បន្ត​ដោយ]

ព្រះ​នាម​ដើម ទុយ ភារម្យ

[ព្រះ​នាម​ដើម] ទុយ ភារម្យ 
[ព្រះ​នាម​ពេញ] ព្រះ​មហា ទុយ ភារម្យ កល្យាណធម្មោ
[សាមណស័ក្តិ] ព្រះ​មហា
[សង្កាត់] គណៈ​មហា​និកាយ
[ប្រសូត] ០២/០៣​/ព.ស.២៥២៧​
[អនិច្ចធម្ម] ព.ស.​
[ឋានៈ] ចៅ​អធិការ (វត្ត​សែនសុខ)​
[
បន្ត​ពី]ជាព្រះចៅអធិការទី១
[
បន្ត​ដោយ]

ព្រះ​គ្រូ​មហា ភី យ៉ា ធម្មបញ្ញោ

[ព្រះ​នាម​ដើម] ភី យ៉ា
[ព្រះ​នាម​ពេញ] ព្រះ​គ្រូ​មហា ភី យ៉ា ធម្មបញ្ញោ
[សាមណស័ក្តិ] ព្រះ​គ្រូ​មហា
[សង្កាត់] គណៈ​មហា​និកាយ
[ប្រសូត] ព.ស.​
[អនិច្ចធម្ម] ព.ស.​
[ឋានៈ] ចៅ​អធិការ (វត្ត​សុវណ្ណរង្សី)​
[ពី] ​
[
បន្ត​ពី]
[
បន្ត​ដោយ]
លន់ ណុល
[ឈ្មោះ]​ លន់ ណុល
[កំណើត] ១៣ វិច្ឆិកា ១៩១៣
[​ទី​កំណើត] ខេត្ត​ព្រៃវែង
[មរណភាព] ១៧ វិច្ឆិកា ១៩៨៥ (៧២​​ឆ្នាំ)
[ឋានៈ] ប្រធានាធិបតី (សាធារណរដ្ឋ​ខ្មែរ)
[ពី​ឆ្នាំ] ១០ មីនា ១៩៧២ ដល់ ០១ មេសា ១៩៧៥
[បន្ត​ពី] ចេង ហេង
[បន្ត​ដោយ] សូ ខាំខូយ
[ឋានៈ] នាយករដ្ឋមន្ត្រី (សាធារណរដ្ឋ​ខ្មែរ)
[ពី​ឆ្នាំ] ០៩ តុលា ១៩៧០ ដល់ ១១ មីនា ១៩៧២
[ពី​ឆ្នាំ] ១៤ សីហា ១៩៦៩ ដល់ ០៩ តុលា ១៩៧០ (សង្គម​រាស្ត្រ​និយម)
[បន្ត​ពី] ប៉ែន នុត
[បន្ត​ដោយ] ស៊ីសុវត្ថិ សិរីមតៈ
[ឋានៈ] នាយករដ្ឋមន្ត្រី (សង្គម​រាស្ត្រ​និយម)
[ពី​ឆ្នាំ] ២៥ តុលា ១៩៦៦ ដល់ ០១ ឧសភា ១៩៦៧
[បន្ត​ពី] នរោត្ដម កន្តុល
[បន្ត​ដោយ] សឺន សាន
បន្ទាត់
 សម្ដេច​អគ្គមហាពញា​ចក្រី ហេង សំរិន
ហេង សំរិន
[ឈ្មោះ]​ ហេង សំរិន
[ងារ] សម្ដេច​អគ្គមហាពញា​ចក្រី
[កំណើត] ២៥ ឧសភា ១៩៣៤
[ទី​កំណើត] ខេត្ត​ព្រៃវែង
[ភរិយា]
[ឋានៈ]
ប្រមុខ​រដ្ឋ (ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​រដ្ឋ)
[ពី​ឆ្នាំ] ២៧ មិថុនា ១៩៨១ ដល់ ០៦ មេសា ១៩៩២
[បន្ត​ពី] ខៀវ សំផន
[បន្ត​ដោយ] នរោត្ដម សីហនុ (ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជាតិ​ជាន់​ខ្ពស់)
[ឋានៈ] ប្រធាន​រដ្ឋសភា
[ពី​ឆ្នាំ] ២០០៦ ដល់ បច្ចុប្បន្ន
[បន្ត​ពី] នរោត្ដម រណឫទ្ធិ
[បន្ត​ដោយ] កំពុង​កាន់​តំណែង
ញឹម វណ្ណដា
[ឈ្មោះ] ញឹម វណ្ណដា
[ងារ] ឯកឧត្ដម
[កំណើត] ១២ កក្កដា ១៩៤៨
[ទី​កំណើត] ស្រុក​កំចាយ​មារ ខេត្ត​ព្រៃវែង
[ឋានៈ] តំណាង​រាស្ត្រ (មណ្ឌល​​ព្រៃវែង)
[ឋានៈ]​ ទេសរដ្ឋមន្ត្រី (ទទួល​បន្ទុក​បេសកកម្ម​ពិសេស)
[ពី​ឆ្នាំ] បច្ចុប្បន្ន
[បន្ត​ពី]
[បន្ត​ដោយ]
កំពុង​កាន់​តំណែង

[ឈ្មោះ] ប៊ិន ឈិន
[ងារ] ឯកឧត្ដម
[កំណើត] ១៧ សីហា ១៩៤៩
[ទី​កំណើត] ស្រុក​កំពង់លាវ ខេត្ត​ព្រៃវែង
[ឋានៈ]
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
[ពី] ២០០៨ ដល់ បច្ចុប្បន្ន
[ឋានៈ] តំណាង​រាស្ត្រ (មណ្ឌល​​ព្រៃវែង)
[ពី] ១៩៩៨-២០១៣
[ឋានៈ] ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ
[ពី] ២០០១ – ២០០៧
[បន្ត​ពី] ចាន់ សុក
[បន្ត​ដោយ] ឯក សំអុល 

[ឈ្មោះ]
ឯក សំអុល​
[កំណើត] ២៥ កក្កដា ១៩៤៤
[ទី​កំណើត] ស្រុក​បា​ភ្នំ ខេត្ត​ព្រៃវែង
[ឋានៈ] ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ
[ពី] ២៦ មិថុនា ២០០៧ – បច្ចុប្បន្ន
[បន្ត​ពី] ប៊ិន ឈិន
[បន្ត​ដោយ] កំពុង​កាន់​តំណែង
[ឋានៈ] តំណាង​រាស្ត្រ (មណ្ឌល​ព្រៃវែង)
[ពី] ១៩៩៣ – ២០០៧

[ឈ្មោះ]
មឹន ស៊ាន​
[កំណើត] ១៥ មេសា ១៩៤៥
[ទី​កំណើត] ស្រុក​បា​ភ្នំ ខេត្ត​ព្រៃវែង
[ឋានៈ] តំណាង​រាស្ត្រ (មណ្ឌល​​ព្រៃវែង)
[ពី] ១៩៩៨-២០១០
[ឋានៈ] សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ
[ពី] ២០១០-បច្ចុប្បន្ន
បន្ទាត់ 

[ឈ្មោះ]
អ៊ុំ សារិទ្ធ
[កំណើត] ០២ មេសា ១៩៤៧
[​ទី​កំណើត]
ស្រុក​កម្ចាយ​មារ ខេត្ត​ព្រៃវែង
[ឋានៈ] ព្រឹទ្ធសមាជិក
[ពី​ឆ្នាំ]២០០០ – ២០១២
[ឋានៈ] អភិបាល​ខេត្ត (បន្ទាយ​មាន​ជ័យ)
[ពី​ឆ្នាំ]
១០ មិថុនា ១៩៨៧ – ២៥ ឧសភា ១៩៩០
[បន្ត​ពី]
[បន្ត​ដោយ]

[ឋានៈ]
អភិបាល​ខេត្ត (កំពង់ចាម)
[ពី​ឆ្នាំ] ១៩ កុម្ភៈ ១៩៨៥ – ០៩ មិថុនា ១៩៨៧
[បន្ត​ពី]
[បន្ត​ដោយ]
បន្ទាត់ 


[ឈ្មោះ]
ជាម យៀប​
[កំណើត] ២២ តុលា ១៩៤៦
[ទី​កំណើត] ស្រុក​ពាមរក៍ ខេត្ត​ព្រៃវែង
[ឋានៈ] តំណាង​រាស្ត្រ (មណ្ឌល​​ព្រៃវែង)
[ពី] ១៩៩៨-២០១៣


[ឈ្មោះ]
គង់ បូរ៉ា
[កំណើត] ២០ កញ្ញា ១៩៧៤
[ទី​កំណើត]
[ឋានៈ] តំណាង​រាស្ត្រ (មណ្ឌល​ព្រៃវែង)
[ពី] ២០០៨-២០១៣
[អានប្រវត្តិបន្ត]
 បន្ទាត់
 ឯក​ឧត្ដម សៅ រ៉ានី

[ឈ្មោះ] សៅ រ៉ានី
[កំណើត] ០១ មករា ១៩៦២
[ទី​កំណើត] ស្រុក​កំពង់​ត្របែក ខេត្ត​ព្រៃវែង
[ឋានៈ] តំណាង​រាស្ត្រ (មណ្ឌល​ព្រៃវែង)
[ពី] ២០០៨-២០១៣
បន្ទាត់លោក ឧកញ៉ា សុខ គង់

[ឈ្មោះ]
សុខ គង់
[ងារ] ឧកញ៉ា
[កំណើត] ១៩៤៧
[ទី​កំណើត] ពាមជ័រ, ព្រៃវែង
[ឋានៈ] ប្រធាន​សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា
[ពី] ដល់ ២០០៥
[បន្ត​ពី]
[បន្ត​ដោយ]
គិត ម៉េង
[ឈ្មោះ] ឡុង សាខន​
[កំណើត] ០៥ តុលា ១៩៥១
[ទី​កំណើត]
[ឋានៈ] តំណាង​រាស្ត្រ (មណ្ឌល​​ព្រៃវែង)
[ពី] ២០០៨-២០១៣[ឈ្មោះ] ហ៊ឹម ស៊ីវន
[កំណើត] ៣១ ធ្នូ ១៩៦៩
[ទី​កំណើត] ស្រុក​បា​ភ្នំ ខេត្ត​ព្រៃវែង
[ឋានៈ] សិល្បករ (​ចម្រៀង​សម័យ)

[ឈ្មោះ]
ពេជ្រ សុខា
[កំណើត] ១៩៤៩
[ទី​កំណើត] ស្រុក​រំដួល, ខេត្ត​ព្រៃវែង
[មរណភាព] ១៤ កញ្ញា ២០១០ (៦១​​ឆ្នាំ)
[ឋានៈ] សិល្បករ (​ចម្រៀង​បុរាណ)
[ភរិយា] គឹម ហន

[ឈ្មោះ]
ឈឿន ឧត្តម
[កំណើត] ០៣ មេសា ១៩៧៩
[ទី​កំណើត]  ខេត្ត​ព្រៃវែង
[ឋានៈ] សិល្បករ (​ចម្រៀង​សម័យ)


[ឈ្មោះ]
លាង ស៊ីកន
[កំណើត] ១៩៧៤
[ទី​កំណើត] ស្រុក​ពារាំង, ខេត្ត​ព្រៃវែង
[ឋានៈ] សិល្បករ (​វិចិត្រករ) 
បន្ទាត់

លោក ធូ​ សុធី


[ឈ្មោះ] លោក ធូ​ សុធី 
[កំណើត] ១៨ ឧសភា ១៩៨៤
[​ទី​កំណើត] 
ស្រុកពោធិ៍រៀង ខេត្ត​ព្រៃវែង
[ឋានៈ]​  IT Manager
បន្ទាត់

អ្នក​ឧកញ៉ា ម៉ែន សារុន

[ឈ្មោះ] ម៉ែន សារុន
[ងារ] អ្នក​ឧកញ៉ា
[កំណើត] ១៩ សីហា ១៩៤៦
[​ទី​កំណើត] ​កញ្ជ្រៀច ខេត្ត​ព្រៃវែង
[ឋានៈ] ព្រឹទ្ធសមាជិក
[ពី​ឆ្នាំ] ២០០៦ – ២០១២
[ឋានៈ] អនុ​ប្រធាន​សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា
[ពី​ឆ្នាំ] – ២១ ធ្នូ ២០១១
[មរណភាព] ២១ ធ្នូ ២០១១ (៦៣​ឆ្នាំ)
[ភរិយា] ហេង ហ៊ាប
បន្ទាត់

លោក ម៉ក់ កាណេន


[ឈ្មោះ] ម៉ក់ កាណេន
[ឈ្មោះសិល្បៈ] តាសាឡាត់
[កំណើត] ១៩៤២ (អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ០១ មករា ឆ្នាំ ១៩៤៨)
[ទីកំណើត] ស្រុក កញ្ជ្រៀច ខេត្ត ព្រៃវែង
[ឋានៈ] សិល្បករ (តារាកំប្លែង, អាយ៉ៃ)
[ភរិយា]
បន្ទាត់

អ្នកស្រី ស្វែង សុជាតា

[ឈ្មោះ] ស្វែង សុជាតា
[កំណើត] ០៣ កុម្ភៈ ១៩៨០
[ទីកំណើត] ស្រុកពារាំង, ខេត្តព្រៃវែង
[ឋានៈ] សិល្បករ (តារាសម្ដែង)
បន្ទាត់

លោក​ យស សាត

[ឈ្មោះ] យស សាត
[កំណើត] ១៩៣៩
[ទីកំណើត] ស្រុកកំចាយមារ, ខេត្តព្រៃវែង
[មរណភាព] ១០ មិថុនា ២០១២ (៧៣ឆ្នាំ)
[ឋានៈ] សិល្បករ (ចម្រៀងបុរាណ)
[ភរិយា] ជា ថុល
បន្ទាត់